Furuskallen 1:19. Upprustning av bykstuga - Antikvarisk kontroll. Fastigheten Furuskallen 1:19 (fd 1:9), Götlunda socken, Arboga kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 7 sidor.