Fusk på frivakten - dikter från sjö och land

Författare
John Svensson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmogeförl. 1941 Sverige, Vetlanda 62 sidor.