Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen - sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige 2010-2013

Författare
Kerstin Roback
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyrelsen 2015 Sverige 38