Johan Arndts fyra böcker om den sanna kristendomen, hvartill kommit under namn af femte och sjette boken åtskilliga smärre afhandlingar - Ny öfversättning af Samuel Gustaf Cavallin och Severin Cavallin

Författare
Johann Arndt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1892 Sverige, Stockholm 901 sidor.
1891-1892. Sverige, Stockholm