Fyra böcker om den sanna kristendomen

Författare
Johann Arndt
(Ny öfvers. af Samuel Gustaf Cavallin och Severin Cavallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1914 Sverige, Stockholm 701 sidor.
Beijer 1909 Sverige, Stockholm 901 sidor.