Fyra expropriationsrättsliga uppsatser

Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1926 Sverige, Uppsala 314 sidor.