Fyra helt nya och ganska wackra wisor, den första: Som ensammer fogel i ödemarken, så måste jag &c. Författad af några personer, som warit arresterade för något begångit brott. Den andra: Men ack! Hwad nöje är om sommaren, &c. Den tredje - Ack uselhet hwart skal jag fly, stor sorg &c. Den fjerde: Prunkande härlighet &c. Allesammans sjungas under behagelige melodier. Tryckt i Gefle, 1786. E.P. Sundqvist.

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1786 Sverige, Gävle [08] sidor. 8:o.