Fyrahundra år på fyra dagar

Författare
Svante Hedin
(Svante Hedin (text och foto).)
Genre
Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Biblis, Carlshamn Tryck & Media AB 2005 Sverige, Stockholm, Karlshamn 24 sidor. färgill. 21 cm