Fysik med Excel

Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Örjan Nilsson, fysiker
(Örjan Nilsson, Michael Österlund.)
Genre
E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Btj distributör, eLib distributör 2005 Sverige, Lund, Stockholm 1 PDF-fil (171 sidor.)
Studentlitteratur, Studentlitteratur cop. 1999 Sverige, Lund, Lund 171 sidor. 23 cm