Fysikens första grunder 1:1, Statiken

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(Försedd med öfningsex. af Ivar Damm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1902 Sverige, Stockholm 132 sidor.