Fysikens första grunder 1, Förra delen. Mekanik - till elementar-läroverkens tjenst

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(Utgifne af Manfr. M. Floderus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1873 Sverige, Landskrona 155 sidor.