Fysikens första grunder 1, Mekanik - till elementar-läroverkens tjenst

Författare
Manfred Mustafa Floderus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1886 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Bonnier 1878 Sverige, Stockholm 160 sidor.
1873 Sverige, Landskrona 155 sidor.
1862 Sverige, Stockholm 152 sidor. ill.