Fysikens första grunder 2:1, Läran om ljudet och ljuset

Författare
Manfred Mustafa Floderus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1899 Sverige, Stockholm 144, sidor. : ill. + öfningsexempel (16 sidor.)
Bonnier 1889 Sverige, Stockholm 144 sidor.
Bonnier 1878 Sverige, Stockholm 142 sidor.
1873 Sverige, Landskrona 147 sidor.