Fysikens första grunder 2:2, Läran om magnetismen, elektriciteten och värmet

Författare
Manfred Mustafa Floderus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1888 Sverige, Stockholm 206 sidor.
Bonnier 1885 Sverige, Stockholm 206 sidor.
Bonnier 1877 Sverige, Stockholm 173 sidor.
1872 Sverige, Landskrona 174 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan