Fysikens första grunder 2:2, Värmelära

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(Omarb. och försedd med öfningsexempel af Karl Tham)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1901 Sverige, Stockholm 68 sidor.