Fysikens första grunder 2:3, Läran om magnetismen och elektriciteten

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(5. uppl., omarb. och försedd med öfningsexempel af Karl Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1901 Sverige, Stockholm 143 sidor. ill.