Fysikens första grunder D. 1, Mekanik - till elementar-läroverkens tjenst

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(Utgifne af Manfr. M. Floderus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1862 Sverige, Stockholm 152 sidor. ill.