Fysikens första grunder 1:2, Dynamiken

Författare
Manfred Mustafa Floderus
(Omarb. och försedd med öfningsexempel af Ivar Damm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm 114 sidor.
Bonnier 1902 Sverige, Stockholm 132 sidor.
Bonnier 1901 Sverige, Stockholm 68 sidor.
Bonnier 1899 Sverige, Stockholm 144, sidor. : ill. + öfningsexempel (16 sidor.)
Bonnier 1889 Sverige, Stockholm 64 sidor.
Bonnier 1888?-1903 Sverige, Stockholm 2 vol. i 5
Bonnier 1888 Sverige, Stockholm 206 sidor.
Bonnier 1886 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Bonnier 1885-1889 Sverige, Stockholm 2 vol. i 3 bd
Bonnier 1885 Sverige, Stockholm 206 sidor.
Bonnier 1878 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Bonnier 1877-1878 Sverige, Stockholm 3 delar i 1 vol. (160 sidor. 142 sidor. 173 sidor. 64 sidor.)
Bonnier 1877 Sverige, Stockholm 173 sidor.
Törnqvist 1875 Sverige, Lund 64 sidor.
1873 Sverige, Landskrona 155 sidor.
1872-1873 Sverige, Landskrona 2 vol. i 3
1872 Sverige, Landskrona 174 sidor.
1862 Sverige, Stockholm 152 sidor. ill.
1862-1865 Sverige, Stockholm 2 vol. i 3
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan