G.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796

Författare
Martin Nylund
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Appelbergs boktr.-a.-b. 1917 Sverige, Uppsala xv, 285 sidor.