Gäsjö 6:77 i Häste. Upprustning av jordkällare - Antikvarisk kontroll. Fastigheten Gäsjö 6:77, Norbergs socken och kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 7 sidor.