Gå Johnny, gå, gå

Författare
Cyril Hellman
(Cyril Hellman.)
Genre
Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stevali skön, Scandbook 2019 Sverige, Kalmar, Sverige 252 sidor 21 cm 978-91-88639-48-6
Telegram Förlag 2014 Sverige 978-91-86183-69-1
Kartago 2005 Sverige, Stockholm 237 sidor. 22 cm 91-89632-37-0