Gå på bio 2, Tystnad, tagning, börja! : om filmproduktion och filmdistribution

Författare
(Förf.: Bengt Forslund och Yngve Bengtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan, Folkets husföreningarnas riksorganisation 1984 Sverige, Stockholm 17 sidor. : ill. 91-574-0981-1
Brevskolan, Folkets husföreningarnas riksorganisation (FHR) 1979 Sverige, Stockholm 17 sidor. : ill. 91-574-0157-8