Gånget ur min hand - Riddarholmskyrkans stiftargravar

Författare
Ola Kyhlberg
(Ola Kyhlberg, Torbjörn Ahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad., Almqvist & Wiksell International distributör, Motala grafiska 1998 Sverige, Stockholm, Motala 231 sidor., [5] vikta pl.-bl. ill., diagr., kartor, tab. 25 cm