Gårdarna i Tjuvkil

Författare
Åslög Svensson
(Åslög Svensson, Evert Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Å. Svensson, Goterna 1989 Sverige, Kungälv, Kungälv [2], 101 sidor. faks. 24 cm