Gåvobegreppet - en jämförelse mellan skatterätt och civilrätt

Författare
Mats Dahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Juridiska fakulteten 1983 Sverige 56 sidor.