Göingehöfdingen och snapphanarne - historiskt-romantiska skildringar från Carl XI:s krig i Skåne

Författare
Carl August Cederborg
(Af Carl August Cederborg med ett 20-tal helsidesillustrationer af Alex Langlet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoglund 1899-1900 Sverige, Stockholm 2 vol. i 1
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan