Göingehövdingen. 1

Författare
Carl August Cederborg
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eboklagret/Omnibus 2004 Sverige, Tyresö 91-7301-474-5
Settern 1985 Sverige, Örkelljunga 203 sidor. 91-7586-179-8
Settern 1984 Sverige, Örkelljunga 227 sidor. 91-7586-168-2
Västra Sverige 1924 Sverige, Göteborg 267 sidor.