Göingehövdingen. 1

Författare
Carl August Cederborg
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eboklagret/Omnibus 2004 Sverige, Tyresö 91-7301-474-5
Eboklagret/Omnibus 2004 Sverige, Tyresö 91-7301-498-2
Settern 1985 Sverige, Örkelljunga 203 sidor. 91-7586-179-8
Settern 1984-1985 Sverige, Örkelljunga 2 d. 22 cm
Settern 1984 Sverige, Örkelljunga 227 sidor. 91-7586-168-2
Västra Sverige 1948 Sverige, Göteborg 2 vol. (268 239 sidor.)
Västra Sverige 1924 Sverige, Göteborg 2 vol. (269 239 sidor.)
Västra Sverige 1912 Sverige, Göteborg 3 vol. (159 143 158 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan