Gör hästar så?

Femte lätt reviderade upplagan.

Boken ger de grundläggande kunskaperna i beteende och förklarar på ett lättfattligt sätt hur man på bästa sätt skall lära sig att förstå sin häst.

Utges i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Ulla Ståhlberg är författare till en lång rad böcker om hästar och ridning som används inom ridsportens organisationer.

Författare
Ulla Ståhlberg
(Ulla Ståhlberg foton: Arne Eilert ... teckningar: Ulla Ståhlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur i samarbete med Svenska ridsportförb., Centraltr. 1997 Sverige, Stockholm, Borås 112 sidor. ill. 21 cm
Natur och kultur i samråd med Ridfrämjandet, Centraltr. 1990 Sverige, Stockholm, Borås 115 sidor. ill. 21 cm
LT i samråd med Ridfrämjandet, Centraltr. 1989 Sverige, Stockholm, Borås 115 sidor. ill. 21 cm
LT i samråd med Ridfrämjandet 1982 Sverige, Stockholm 111 sidor. : ill. 16 cm 91-36-01909-7
LT i samråd med Ridfrämjandet 1976 Sverige, Stockholm 110 sidor. : ill. 16 cm 91-36-00629-7