Göran Gidenstam - arbeten och verk

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Text: Carl Henrik Svenstedt.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstakademien 2012 Sverige, Stockholm 31 sidor. färgill.