Görans förlovning

Författare
Anders Flood
(Sketch av Syl Vester)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1937 Sverige, Grästorp (3)s