Göring

Författare
Roger Manvell
(Roger Manvell advised by Heinrich Franenkel sic)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ballantine 1972 USA, New York 160 sidor. : ill.