Göring

Författare
Roger Manvell
(Roger Manvell rådgivare Heinrich Fraenkel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier 1973 Sverige, Stockholm, Finland 160 sidor. ill.