Göteborg, herrgårdarnas stad

Författare
Sören Skarback
(Sören Skarback.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Grafikerna i Kungälv 1995 Sverige, Göteborg, Kungälv 240 sidor. ill. 25 cm