Göteborg, herrgårdarnas stad

Författare
Sören Skarback
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker 1995 Sverige, Göteborg 240 sidor. : ill. 25 cm 91-7029-181-0