Göteborg kärlek och öde - Gotemburgo amor y destino

Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad övers.: Barbara Häggdahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokmaskinen, Bokmaskinen 1982 Sverige, Göteborg, Göteborg 78 sidor. 21 cm