Göteborg - stadskärna - region, framväxt - framtid

Författare
Hans Fog
(Hans Fog, Ann Mari Westerlind lay-out och teckningar: Ann Mari Westerlind.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggforskningsrådet, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 388 sidor. diagr., ill., kart., tab. 25 cm