Göteborg - kulturmiljöer av riksintresse

Författare
Mats Herklint
(Text: Mats Herklint, Staffan Sedenmalm och Olle Lind efter en förlaga av Gudrun Lönnroth)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län 1992 Sverige, Göteborg 121 sidor., [1] vikt kartbl. : ill. 30 cm 91-630-1463-7