Göteborg - kulturmiljöer av riksintresse

Författare
Mats Herklint
(Text: Mats Herklint, Staffan Sedenmalm och Olle Lind efter en förlaga av Gudrun Lönnroth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, Länstr. 1992 Sverige, Göteborg, Göteborg 121 sidor., [1] vikt kartbl. ill. 30 cm