Göteborg - de små stadsdelarnas stad

Författare
(Einar Hansson... foto: Iris Ekman...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret 1993 Sverige, Göteborg 99 sidor. : ill., kartor 25 cm 91-971397-6-9