Göteborg - de små stadsdelarnas stad

Författare
(Einar Hansson... foto: Iris Ekman....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret, Novum grafiska 1993 Sverige, Göteborg, Göteborg 99 sidor. ill., kartor 25 cm