Göteborgs hamn - liv, arbete, konst

Författare
Allan T. Nilson
(Allan T. Nilson Björn Fredlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Warne 2005 Sverige, Sävedalen, Estland 240 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm