Göteborgs läge inom det svenska riket / Göteborgs historia i kartor

Författare
Gunnar Andersson, journalist
(Gunnar Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924 Sverige, Stockholm S.433-451: ill.