Göteborgsskisser

Författare
Folke Persson
(Folke Persson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fabel, Seelig, Blackebergs tr. 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 44 sidor., 8 pl.-bl. ill.