Götheborgs bryggeri actie-bolag, sanctioneradt af Kongl. Maj:t, med ansvarighet inskränkt till actiens belopp, enligt actie-lagen den 6 october 1848

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1860 Sverige, Stockholm [4] sidor.