GPS densification of Dar es Salaam control network

Författare
Mikael Grimheden
(Mikael Grimheden, Mikael Lilje, Mats Lundgren)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Royal Institute of Technology, Dept. of Geodesy and Photogrammetry 1993 Sverige, Stockholm 123 sidor. med var. pag., 1 vikt pl.-bl. : ill., kartor, tab.