Gabriel Lagus 1 - en minnesteckning

Författare
Olaf Homén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1919 Finland, Helsingfors 336 sidor.