Galago Vol. 94

Författare
Simon Gärdenfors
(Erik Uppenberg, Simon Gärdenfors, Liv Strömquist, Mats Jonsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront Förlag 2009 Sverige 200 sidor illustrationer 25 cm 978-91-7037-393-0