Galaxy distances and deviations from universal expansion

Författare
(Edited by Barry F. Madore and R. Brent Tully.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D. Reidel 1986 Nederländerna, Dordrecht 301 sidor.