Galna gudar och glömda gudinnor, Studieplan

Författare
Birgitta Onsell
(Gunnel Eriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1985 Sverige, Stockholm 22 sidor. 25 cm 91-36-02307-8, 91-36-02269-1