Gamla byar i Vilhelmina 1/2

Författare
Olof Petter Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Två förläggare, Nyheterna 1982 Sverige, Umeå, Umeå 304, 355 sidor.
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1944 Sverige, Stockholm 356 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan