Gamla byar i Vilhelmina

Författare
Olof Petter Pettersson
(O. P. Pettersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Två förläggare, Nyheterna 1982 Sverige, Umeå, Umeå 4 d. i 2 vol. 26 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan