Gamla byar i Vilhelmina 4, Register

Författare
Olof Petter Pettersson
(Sammanställda och utgivna av Karl-Hampus Dahlstedt och Axel Ivarsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gen.-stab:s lit. anst. (distr., A & W 1960 Sverige, Stockholm, Uppsala viii, 223 sidor.